Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
vãn hồiverb
to recover, to restore

[vãn hồi]
to restore
Cầu cho hoà bình vãn hồi
To pray for peace to be restored
Vãn hồi hoà bình sau 20 năm nội chiến
To restore peace after the 20-year civil warGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.