Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
winding
winding
['waindiη]
danh từ
khúc lượn, khúc quanh
sự cuộn, sự cuốn; guồng (tơ, chỉ, sợi)
(ngành mỏ) sự khai thác
sự lên dây (đồng hồ)
(kỹ thuật) sự vênh
tính từ
uốn khúc, quanh co (sông, đường)
xoáy trôn ốc, xoắn ốc, cuộn lại, cuốn[vòng, sự] quay; sự uốn

/'waindi /

danh từ
khúc lượn, khúc quanh
sự cuộn, sự cuốn; guồng (t, chỉ, sợi)
(ngành mỏ) sự khai thác
sự lên dây (đồng hồ)
(kỹ thuật) sự vênh

tính từ
uốn khúc, quanh co (sông, đường)
xoáy trôn ốc, xoắn ốc, cuộn lại, cuốn

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "winding"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.