Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Hàn (English Korean Dictionary)
Eisenhower


Eisenhower
n, Dwight(1890, 1969)미국 제 34대 대통령(1952, 61)에칭 Ike)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.