Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán ViệtBộ 169 門 môn [9, 17] U+95C7
闇 ám
an4, an1, yan3
  1. Mờ tối. ◎Như: hôn ám tối tăm u mê.
  2. Lờ mờ. ◎Như: Trung Dong nói: Quân tử chi đạo, ám nhiên nhi nhật chương , Đạo người quân tử lờ mờ mà ngày rõ rệt.
  3. Đóng cửa.
  4. Buổi tối.
  5. Nhật thực, nguyệt thực. Mặt trời, mặt trăng phải ăn.
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.