Chuyển bộ gõ


English - Vietnamese dictionary

Hiển thị từ 1 đến 120 trong 3614 kết quả được tìm thấy với từ khóa: a^
a a b c a b c - book a font
a fortiori a la carte a la mode a posteriori
a priori a-bomb a-going a-plenty
a-power a.d. a.m. aard-wolf
aasvogel aba abaci aback
abacus abaddon abaft abalone
abandon abandoned abandoner abandonment
abase abasement abash abashment
abask abatable abate abatement
abatis abatised abattoir abb
abbacy abbatial abbess abbey
abbot abbreviate abbreviated abbreviation
abbreviator abdicant abdicate abdication
abdicator abdomen abdominal abdominous
abducent abduct abduction abductor
abeam abecedarian abed abele
abelmosk aberrance aberrancy aberrant
aberration abet abetment abettal
abette abettor abeyance abeyant
abhor abhorrence abhorrent abidance
abide abiding abient abietene
abigail abilitate ability abiogenesis
abiogenetic abiogenetically abiogenist abiogenous
abiogeny abiological abiotic abject
abjection abjectness abjuration abjure
ablactation ablate ablation ablative
ablaut ablaze able able-bodied
ablen ablet ablings ablins
abloom abluent ablush ablution
ably abnegate abnegation abnormal

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.