Chuyển bộ gõ


English - Vietnamese dictionary

Hiển thị từ 1 đến 120 trong 2396 kết quả được tìm thấy với từ khóa: e^
e e'en e'er e-boat
e.g each eager eagerness
eagle eagle-eyed eaglet eagre
ear ear-ache ear-drop ear-drops
ear-drum ear-hole ear-phone ear-pick
ear-ring ear-splitting ear-tab ear-trumpet
ear-wax earing earl earldom
earless earliness early early bird
earmark earmuffs earn earnest
earnestness earnings earser earshot
earsure earth earth-bed earth-born
earth-bound earth-flax earth-light earth-nut
earth-shine earth-worm earthen earthenware
earthiness earthliness earthling earthly
earthquake earthward earthwards earthwork
earthy earwig ease easeful
easel easeless easement easily
easiness easing east east end
east side east-ender easter easterly
eastern easterner easternmost easting
eastward eastwardly eastwards easy
easy-chair easy-going easy-mark eat
eatable eaten eater eatery
eating eating club eating hall eating house
eats eau-de-cologne eau-de-vie eaves
eavesdrop eavesdropper ebb ebb-tide
ebon ebonite ebonize ebony
ebony-tree eboulement ebriety ebrious
ebullience ebulliency ebullient ebullioscopy
ebullition eburnation ecaudate ecce homo

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.