Chuyển bộ gõ


French - Vietnamese Dictionary

Hiển thị từ 1 đến 120 trong 1315 kết quả được tìm thấy với từ khóa: h^
h ha haïk haïku
haïr haïssable haïtien habanera
habile habilement habileté habilitant
habilitation habilité habiliter habillable
habillage habillé habillement habiller
habilleur habit habit habitabilité
habitable habitacle habitant habitat
habitation habité habiter habituation
habitué habitude habitude habituel
habituellement habituer habitus hachage
haché hache hache-légumes hache-paille
hache-viande hachement hacher hachereau
hachette hachis hachisch hachoir
hachure hachurer hacienda haddock
hadith hadj hadji hadron
hafnium hagard haggis hagiographe
hagiographie hagiographique hagiologie haie
haillon haillonneux haine haineusement
haineux haire halage halètement
halbi halbran halbrené haleine
halener haler haletant haleter
haleur half-track halieutique haliotide
halite halitueux hall hallage
hallali halle halle hallebarde
hallebardier hallier hallstattien hallucinant
hallucination hallucinatoire halluciné halluciner
hallucinogène hallucinose halo halogène
halogénation halogéné halogénure halographie
halophile haltère haltère haltérophile
haltérophilie halte halter halva

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.