Chuyển bộ gõ


Vietnamese - English dictionary

Hiển thị từ 1 đến 120 trong 343 kết quả được tìm thấy với từ khóa: v^
va va li va ni vai
vai trò van van nài van xin
vang vang lừng vay
vài vàm vàng vàng anh
vàng khè vàng mười vàng son vàng tây
vàng y vành vành đai vành tai
vào vào hùa vào khoảng
vá víu vác vách ván
váng váy vân vân vân
vân vê vâng vâng lời vây
vây cánh vãn vãn hồi vãng lai
vèo
vũ đài vĩ đại vĩ độ vũ bão
vũ khúc vũ nữ vũ trụ vĩ tuyến
vén vũng Vũng Tàu vĩnh cửu
vĩnh viễn véo véo von vét
vênh vênh váo
vì sao vì thế ví như
ví thử vít vò võ
vòi vòi voi vòm vòm canh
vòng vòng hoa vòng kiềng vòng quanh
vòng vèo vó câu vóc dáng
vót vô ích vô ý thức vô định
vô độ vô bổ vô biên vô cực
vô căn cứ vô chủ vô cơ vô danh
vô giá vô hình vô hại vô hiệu
vô lý vô loại vô lương tâm vô nghĩa
vô phép vô sản vô sự vô số
vô sinh vô tình vô tận vô tội
vô thần vô thừa nhận vô tư vô tư lự

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.