Chuyển bộ gõ


Vietnamese - French Dictionary

Hiển thị từ 1 đến 120 trong 166 kết quả được tìm thấy với từ khóa: y^
y y y án y bát
y bạ y cụ y cựu y cơ
y dược y gia y giới y học
y học y hệt y hoá học y khoa
y khoa y lí y lệnh y nguyên
y nguyên y nguyện y nhiên y như
y phục y phục y sĩ y sĩ
y sinh y sư y tá y tá
y tá trưởng y tế y tế y thường
y trang y vật lí y vụ y viện
y viện y xá yên yên
yên ả yên ắng yên ủi yên ổn
yên ổn yên bình yên bướm yên chi
yên cương yên giấc yên hà yên hàn
yên hoa yên hưởng yên lành yên lặng
yên lặng yên nghỉ yên phận yên sau
yên tâm yên tĩnh yên thân yên trí
yên trí yên vị yên vui yêng hùng
yêng hùng yêu yêu yêu đào
yêu đời yêu đương yêu cầu yêu cầu
yêu chuộng yêu chuộng yêu dấu yêu dấu
yêu kiều yêu kiều yêu ma yêu ma
yêu mến yêu người yêu nước yêu quái
yêu quý yêu sách yêu sách yêu thích
yêu thuật yêu thuật yêu thương yêu tinh
yêu tinh yêu vì yêu yếu yếm
yếm yếm dãi yếm dãi yếm khí
yếm thế yếm thế yến yến
yến anh yến ẩm yến diên yến mạch
yến oanh yến sào yến tiệc yến tiệc

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.