Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Eriosoma


noun
woolly aphids
Syn:
genus Eriosoma
Hypernyms:
arthropod genus
Member Holonyms:
Aphididae, family Aphididae
Member Meronyms:
woolly apple aphid, American blight, Eriosoma lanigerum


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.