Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
communistic


adjective
relating to or marked by communism (Freq. 1)
- Communist Party
- communist governments
- communistic propaganda
Syn:
communist
Pertains to noun:
communism, communism (for: communist)
Derivationally related forms:
communism

Related search result for "communistic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.