Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
headsman
headsman
['hedzmən]
danh từ
đao phủ


/'hedzmən/

danh từ
đao phủ
thuyền trưởng đánh cá voi


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.