Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mondayish
mondayish
['mʌndii∫]
tính từ
(thông tục) uể oải, mệt mỏi


/'mʌndiiʃ/

tính từ
(thông tục) uể oải, mệt mỏi


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.