Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
obstetrics
obstetrics
[əb'stetriks]
danh từ, số nhiều dùng như số ít
(y học) khoa sản
She specializes obstetrics
Cô ta chuyên về sản khoa


/ɔb'stetriks/

danh từ, số nhiều dùng như số ít
(y học) khoa sản

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "obstetrics"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.