Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pressure-cooking
pressure-cooking
['pre∫ə'kukiη]
danh từ
sự nấu áp cao


/'preʃə,kukiɳ/

danh từ
sự nấu áp cao

Related search result for "pressure-cooking"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.