Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
prov
danh từ
vt của Province (tỉnh; nhất là trên bản đồ)prov
[prov]
danh từ
(viết tắt) của Province (tỉnh; nhất là trên bản đồ)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.