Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
sternutative


adjective
causing sneezing
- pepper is a sternutatory substance
Syn:
sternutatory
Similar to:
causative


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.