Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unprotected
unprotected
[,ʌnprə'tektid]
tính từ
không có vỏ sắt, không có vỏ thép
không được bảo vệ, không được bảo hộ, không được che chở


/'ʌnprə'tektid/

tính từ
không được bảo vệ, không được bảo hộ, không được che chở


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.