Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt chuyên ngành (English Vietnamese Specialization Dictionary)
Vacancies


    Vacancies
(Econ) Chỗ làm việc còn trống.
Nhu cầu của giới chủ cần thuê thêm lao động.
    Chuyên ngành kinh tế
cần người
phòng cho thuê

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.