Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
garnishee
danh từ
(từ Pháp, nghĩa Pháp) người phải hầu toàgarnishee
[,ga:ni'∫i:]
danh từ
(từ Pháp, nghĩa Pháp) người phải hầu toàGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.